> Inkomensontwikkeling > Microkredieten

Microkredieten

Met het verstrekken van een microkrediet aan de allerarmste vrouwen in Ethiopië willen we hen de mogelijkheid geven om een structurele bron van inkomsten te ontwikkelen zodat ze:

  • de mogelijkheid krijgen om een eigen inkomen te creëren;
  • zelfstandigheid en onafhankelijkheid verwerven;
  • waardevol worden in maatschappij en de lokale economie;
  • de levensstandaard van haar gezin en familie te verbeteren;
  • leren sparen en te reserveren voor onverwachtse uitgaven;
  • toegang krijgen tot elementaire gezondheidszorg;
  • hun kinderen naar school kunnen laten gaan.

Kleinschalige financieringen

Wij verstrekken een lening van gemiddeld € 500 om een eigen bedrijfje te starten zoals bijvoorbeeld het houden van kleinvee, het openen van een koffieshop, het exploiteren van een winkeltje, het bewerken en verkopen textiel (naaiatelier), het verkopen van huishoudelijke voorwerpen, kleding, etc.
We brengen mensen samen in (informele) coöperaties om zo ook gezamenlijk kapitaalintensieve machines aan te kunnen schaffen voor optimaal gebruik en daarbij gebruik te maken van alle persoonlijke kennis en vaardigheden.
Verder ondersteunen we de deelnemers met coaching en door training van op het gebied van ondernemerschap en sociale vaardigheden.
Wij wegen zorgvuldig af aan wie er een microkrediet wordt verstrekt. Voordat we van start gaan, krijgen de deelnemers een intake door onze projectmanager en wordt er gezamenlijk een businessplan opgesteld.
Eenmaal op de rit, bezoeken wij de projecten jaarlijks en we nemen assessments af om te meten of de zelfredzaamheid van de deelnemers daadwerkelijk vergroot is.

© Copyright 2024 Stichting TTAF | Privacy policy | Disclaimer