> Medische zorg > Beugels en klompvoeten

Beugels en klompvoeten

Better Brace Project

De ontwikkeling van The Better Brace is een initiatief van TTAF en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de TU Delft – Industrial Design Engineering en Grarbet Tehadeso Mahber in Butajira Ethiopië. 
Dit project voorziet erin dat kinderen met polio beenbeugels, bijpassende schoenen en loopkrukken krijgen.

Deze kinderen hebben nu de mogelijkheid naar school te gaan, en hun toekomst van bedelaar verandert in die van een gerespecteerd lid van de samenleving. 
TTAF wil met deze beenbeugels een veel grotere groep Ethiopische jongeren met polio gaan helpen, mogelijk ook in andere landen. Het goede resultaat is te danken aan Koos Munneke. Hij zag zijn afstudeerproject The Better Brace dan ook met een fraai eindcijfer beloond.

Beenbeugels voor Ethiopiërs

Van de ruim 85 miljoen Ethiopiërs is zeker 70 miljoen zo arm, dat ze geen beenbeugels kunnen kopen en regelmatig kunnen laten aanpassen. Een verlamd kinderbeen groeit in de lengte en een beetje in de omvang. Maar de beugel groeit niet mee. Dat vraagt regelmatige controle, aanpassing en vervanging naar 2 à 3 jaar. Ook de op maat gemaakte schoenen zijn dan aan vervanging toe. Hoewel de kosten van de beenbeugels met toebehoren bescheiden zijn naar onze maatstaven, zijn deze voor Ethiopische ouders bijna nog altijd veel te hoog. Er is geen ziektekostenverzekering die een vergoeding verstrekt. Als je geen geld hebt om beenbeugels te kopen kun je niet lopen en ga je niet naar school.

Kinderen met klompvoetjes

Hetzelfde probleem geldt voor kinderen die geboren worden met klompvoetjes. Dit is een aangeboren afwijking die wereldwijd voorkomt. In de Westerse wereld is de medische zorg voor kinderen die geboren worden met klompvoetjes goed geregeld. Als je in Ethiopië geboren wordt met klompvoetjes is de medische zorg vaak wel voorhanden alleen is armoede het grootste probleem. Ouders hebben vaak geen geld om de operatie, de beugeltjes en fysiotherapie te bekostigen. Baby’s die zo vroeg mogelijk behandeld worden kunnen goed lopen en een normaal leven leiden. Uw bijdrage kan een kinderleven veranderen in een hoopvolle toekomst. Helpt u mee?

© Copyright 2024 Stichting TTAF | Privacy policy | Disclaimer