> Medische zorg > Burka Faya Health Center

Burka Faya Health Center

Doelstelling van TTAF

TTAF wil bijdrage aan de zorg voor de armsten van de Ethiopische bevolking. Het is voor hen moeilijk om goede medische zorg te krijgen. Dit hangt samen met de slechte bereikbaarheid van goede ziekenhuizen, maar ook met de zorgkwaliteit in de rurale gebieden.

Het ontbreken van goede medische zorg leidt niet alleen tot medische problemen, maar ook tot andere negatieve sociale gevolgen, zoals uitsluiting buiten de gemeenschap en werkloosheid. Daarnaast is de psychische nood als gevolg van het ontbreken van zorg groot. Wie eens in de hut van een zieke dagloner is geweest, weet wat er nodig is.

 

Health Center

TTAF heeft daarom zich ten doel gesteld om één of meerdere Health Centers te realiseren. In de Ethiopische context heeft een Health Center de volgende kenmerken: 

 • 10 bedden

 • gericht op preventieve en curatieve gezondheidszorg
 • laboratorium
 • apotheek
 • ruimte voor bevallingen en moeder- en kindzorg

De bezetting bestaat uit ca. 30 personeelsleden.

 

Business case 

TTAF vindt dat de door haar georganiseerde gezondheidszorg financieel zelfstandig moet kunnen draaien. Het daarvoor gehanteerde model gaat ervan uit dat winst wordt gemaakt in zowel het Health Center als in de bijbehorende apotheek. De gerealiseerde winsten worden gebruikt om 1 op de 4 kinderen en/of armste patiënten gratis te bedienen.

TTAF en haar partners beperken zich in dit model tot de noodzakelijke initiële investeringen en eventueel aanvullende uitbreidingsinvesteringen. Kortdurende financiële ondersteuning in de beginperiode van een kliniek (aanloopkosten) ligt overigens voor de hand. Permanente ondersteuning van eventuele exploitatietekorten vindt niet plaats, tenzij sponsoren en partners zich hiervoor verbinden.

 

Naamgeving

De kliniek zal opereren onder de naam 'Burka Faya Health Center'. Burka Faya betekent in het Oromifa 'Bron van leven'.

 

Ontwikkelingen en voortgang realisatie

De eerste kliniek wordt gerealiseerd in Sashamene, ca. 250 km. ten zuiden van Addis Ababa.

Een aantal belangrijke mijlpalen zijn de volgende: 

 • Januari 2018: definitieve keuze voor de realisatie van een Health Center
 • Februari - juni 2018: uitwerken bouwplannen en tekeningen door medisch architecten
 • Augustus 2018: vaststelling definitieve tekening ten behoeve van de vergunningaanvraag
 • September 2018: Burka Faya Health Care PLC (een Ethiopische rechtspersoon) opgericht
 • Oktober 2018: bouwplan voorgelegd aan Ethiopische architecten ten behoeve van de vergunningsaanvraag. 
 • September 2019: gunning voor realisatie boorput
 • Oktober 2019: start boorproces
 • Maart 2020: water gevonden op de bouwlocatie op 300 meter diepte
 • Maart 2021: aanleg fundering en begin opbouwwerkzaamheden


© Copyright 2024 Stichting TTAF | Privacy policy | Disclaimer