x

Sign up for our newsletter and stay informed of the latest developments.

ANBI - The Three Aid Foundation

ANBI-keurmerk

De Belastingdienst heeft Stichting The Three Aid Foundation per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan The Three Aid Foundation kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting binnen de daarvoor geldende regels. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

TTAF heeft geen winstoogmerk en geeft geen beloning aan de bestuursleden. Wel kunnen zij onkosten declareren. Wij doen er alles aan om onze bestuurskosten zo laag mogelijk te houden zodat het geld van onze donateurs en sponsoren ook echt bij de mensen terecht komt.

IBAN: NL61 RABO 0385 5978 19
BIC: RABONL2U
Kamer van Koophandel:08119366
ANBI: 8127.97.607

Jaarverslagen

Verslag 2016
Verslag 2015
Verslag 2014
Verslag 2013

Bestuur

Kees Vlot, voorzitter kees.vlot@ttaf.org | +31 (0)6  1371 8861
Jan van het Veld, secretaris janvhveld@ttaf.org
Albert Fieret, penningmeester albert.fieret@ttaf.org

CONTACT

+31 (0)342 424 189
Lange Voren 35, 3773 AN  Barneveld
Nederland
info@ttaf.org