x

Sign up for our newsletter and stay informed of the latest developments.

Ziekenhuis - The Three Aid Foundation

duurzame Zorgverlening voor de Armsten

TTAF staat voor ogen dat het hospitaal zich richt op de armsten van de Ethiopische bevolking. Het is voor hen moeilijk om goede medische zorg te krijgen. Dit hangt samen met de slechte bereikbaarheid van goede ziekenhuizen, maar ook met de zorgkwaliteit in de rurale gebieden.

Het ontbreken van goede medische zorg leidt niet alleen tot medische problemen, maar ook tot andere negatieve sociale gevolgen, zoals uitsluiting buiten de gemeenschap. Daarnaast is de psychische nood als gevolg van het ontbreken van zorg groot. Wie eens in de hut van een zieke dagloner is geweest, weet wat er nodig is.

TTAF vindt dat de door haar georganiseerde gezondheidszorg financieel zelfstandig moet kunnen draaien. Het daarvoor gehanteerde model gaat ervan uit dat winst wordt gemaakt in zowel het Primary Hospital als in de bijbehorende apotheek. De gerealiseerde winsten worden gebruikt om 1 op de 4 kinderen en/of armste patiënten gratis te bedienen.

TTAF en haar partners beperken zich in dit model tot de noodzakelijke initiële investeringen en eventueel aanvullende uitbreidingsinvesteringen. Kortdurende financiële ondersteuning in de beginperiode van een kliniek (aanloopkosten) ligt overigens voor de hand. Permanente ondersteuning van eventuele exploitatietekorten vindt niet plaats, tenzij sponsoren en partners zich hiervoor verbinden.

TTAF heeft als doelstelling om op een duurzame wijze zorg te organiseren voor Ethiopiërs. Wij willen dit op 3 manieren realiseren:

  1. opzet van Primary Hospital te Sashamene vanaf juli 2018
  2. kleine gezondheidsposten in het buitengebied (“hubs”)
  3. ambulante zorg met behulp van auto’s

Voor de realisatie van deze plannen heeft TTAF samen met de heer Thienpont een specifieke organisatie opgericht: Dignitas Worldwide BV