x

Sign up for our newsletter and stay informed of the latest developments.

Huisartsenposten - The Three Aid Foundation

Gezondheidsposten in het buitengebied (“hubs”)

Vanuit meerdere perspectieven is het lastig om op korte termijn veel klinieken te realiseren. Daarom kunnen kleinere hubs worden opgezet, waardoor de toegankelijkheid van zorg in de rurale gebieden toeneemt. De ervaring die we opdoen met de ambulante zorg zal bepalend zijn voor de vestiging van de hubs.

Concreet kunnen deze hubs gehuisvest worden in kleine gebouwen of zeecontainers. Vereiste is 2 – 3 kamers voor registratie, onderzoek en opslag van medicijnen.