x

Sign up for our newsletter and stay informed of the latest developments.

Oktoberreis 2016 - The Three Aid Foundation

Oktoberreis 2016
By: Tt@fbeheer
In: Mission trips
jan 11, 2017

Reisverslag bezoek aan Ethiopië door Albert Fieret en Pieter Nieland van 26 oktober tot en met 2 november 2016

 Op 26 oktober zijn met de ICE naar Frankfurt gereisd. Het laatste stuk gaat deze trein meer dan 300 km per uur. ’s Avonds om 22.00 vlogen wij naar Addis Ababa. Een wens van Albert werd vervuld: het vliegtuig was lang niet vol. We hadden beiden drie stoelen tot onze beschikking en konden lekker liggen. De volgende ochtend toen we op Bole Airport landen, zag Albert er fris en fruitig uit.

We mochten allebei het land in, koffers opgehaald en op zoek naar Ayano Burka. Na het gebruikelijke kopje koffie op weg naar Shashamene.

Visitatie projecten

Daar gaan we op bezoek bij Salu en kennis maken met de nieuwe general manager Abdulaziz Nuri. We hebben een lang gesprek. De werkplaats in Shashamene is niet altijd open als gevolg van gebrek aan grondstoffen. De werknemers worden wel betaald. Duidelijk wordt dat de vorige manager de zaken niet onder controle had. Er wordt hard gewerkt aan verbetering van de organisatie en de relatie met de sponsoren. We vragen om de financiële gegevens tot en met september. Deze worden toegezegd. Inmiddels is een deel van wat we gevraagd hebben ontvangen.

Vervolgens bezoeken we de school voor blinde kinderen in Awassa. Op deze school zitten 6 kinderen in groep 2 en veertien kinderen in groep 1. Er waren maar 6 kinderen aanwezig, de overige 14 kinderen komen begin november. Dat deze laatste groep later komt, heeft te maken met de onrust die er was. Deze school wordt gesponsord door ISEE uit Urk. Een organisatie waar wij mee samen werken.

In Awassa hebben we de coöperaties van de dove jongeren bezocht. Bij beide coöperaties wordt hard gewerkt. Mooi om deze jongeren zo aan het werk te zien. In de meubelwerkplaats lopen vijf dove jongeren stage. Die duurt tot aan de zomer 2017. Aan het einde van hun stage krijgen ze een certificaat. Doordat certificaat zijn hun mogelijkheden om aan het werk te komen veel beter.

Op vrijdag 28 oktober hebben we de school voor blinde kinderen in Debre Zeyt bezocht. Met ingang van dit schooljaar is de school op een andere plek gehuisvest. Deze verhuizing was noodzakelijk omdat de huur van de vorige compound fors verhoogd werd. Huurverhogingen zijn in Ethiopië niet goed geregeld. Nog niet alle leerlingen waren op school, dat had te maken met de onrust die er was. In Debre Zeyt zijn door de onrust veel doden en gewonden gevallen. Voor alle betrokkenen een hele nare situatie.

Op maandag 30 oktober hebben wij de organisatie Hope For The Blind in Addis Ababa bezocht. Het is fijn om deze organisatie te bezoeken. Er wordt hard gewerkt. In april 2016 is er een shop geopend. Dat heeft aan de omzet wel een impuls gegeven. Hope For The Blind heeft wel problemen om voldoende grondstoffen in te kopen. Samen met hen gewerkt aan een oplossing.

Voor een eenmalig bedrag van Birr 167.800 kunnen 30 mensen aan het werk. Hun gezamenlijke inkomen is dan Birr 22.500 per maand. Een terugverdientijd van 7,4 maanden!

Aanboren nieuwe contacten en onderhoud bestaande contacten

In Debre Zeyt zijn veel Nederlandse ondernemers actief. Wij hebben twee bedrijven bezocht. Ons eerste bezoek was aan Ethiopean steel profiling and building company PLC (ESPBC). Zij maken van rollen staalplaat geprofileerde wand en dakplaten, kozijnen etc.

Met de manager Hans Walhout hebben wij uitvoerig gesproken over de bouwmaterialen die in Ethiopië beschikbaar zijn. Wat is wel en wat is niet geschikt voor de bouw van een Health Centre. De kwaliteit van de afwerking laat vaak te wensen over. Zijn advies is dan ook om te kijken of je in Nederland een prefab gebouw kunt laten maken.

Als wij in staat zijn om een Health Centre in Debre Zeyt te realiseren, dan kan dat Health Centre ook het ziekteverzuim van zijn 85 medewerkers doen. En zijn bedrijf is dan zeker niet het enige bedrijf in de omgeving die daar gebruik van gaat maken.

Hans vertelt ons dat contact leggen met Dr. Kjell Magne Kiplesund van het Nordic Medical Centre belangrijk kan zijn. Dr. Kjell is een ervaren arts die een modern Health Centre in Addis Ababa (www.nordicmedicalcentre.com) runt. Dr. Kjell werkt al heel lang in Ethiopië.

We maken kennis met Arno van Weelden, bedrijfsleider van Ethiopean Steel. Arno is bezig met een bijzonder project. Met behulp van zonne-energie wil hij water gaan oppompen voor irrigatie. Hij vraagt ons of wij naar subsidiemogelijkheden willen kijken.

Het volgende bedrijf wat wij bezoeken is de Passion Agro and Furniture Production PLC. Dit bedrijf, geleid door Jaco Hendriksen, maakt keukens, houdt vee en verbouwt groente. Bijna zelfvoorzienend. Mooi is dat in de werkplaats waar keukens worden gemaakt 5 dove jongeren werken.

Jacco is enthousiast over onze plannen voor realisatie van een Health Centre in Debre Zeyt. Ziekteverzuimcontrole zou hij graag aan het Health Centre uit besteden. Verwacht dat er meer ondernemers zijn die dat gaan doen. Wil graag meedenken aan de realisatie en technische support geven bij realisatie van het Health Centre, bijv. hulp bij het uittekenen van perceel, leggen van fundering, toezicht tijdens bouwproces, meedenken in optimalisatie van bouwproces en de bouw zelf.

Zondag 30 oktober hebben we de internationale dienst bezocht in Debre Zeyt. Mooi om mee te maken. Met elkaar verbonden in Christus Jezus. Na de dienst waren we te gast bij de familie Hendriksen. Mooie gesprekken en we mochten genieten van een heerlijke maaltijd.

Opzet keten van Health Centers

Op zaterdag hebben wij uitvoerig gesproken met onze advocaten over de wijze waarop wij een keten van Health Centers gaan realiseren in Ethiopië. Vragen gesteld en de afspraak gemaakt om elkaar maandag weer te zien. Het is een lastig proces, regels zijn niet altijd even duidelijk. Afspraken moet je maken met de centrale overheid in Addis Ababa. Kortom uitdagingen volop!

Op maandag 31 oktober verder gesproken met de advocaten voor de realisatie van Health Centers. Het wordt steeds duidelijker, maar we zijn er nog niet.

In Shashamene hebben we het perceel grond bekeken wat wij willen kopen voor de bouw van een Health Centre. Een mooi rechthoekig perceel van ca 2.500 m2. Ligt net buiten de plaats Shashamene aan de hoofdweg naar het noorden. Er is overeenstemming met de verkoper. Nu nog de achterban in Nederland bij praten en goedkeuring vragen. Intussen is de koop gerealiseerd.

We hebben ook een gesprek gehad met Lazashe Yitayal. Een gedreven dame die gewerkt heeft bij de Passion. Gesprek gehad. Werkte tot medio 2016 bij Jaco Hendriksen Heeft in het verleden plan opgevat tot opzet van een ‘recovery ‘huis voor moeders en kinderen na ziekenhuisopname. Gegrepen door fysieke, financiële en psychologische nood. Zij heeft beperkte zorgervaring, vooral gericht op verzorging en voorlichting van seropositieve vrouwen in Debre Markos op vrijwillige basis in netwerkorganisatie

Haar doelstelling is gratis zorg voor de armsten, gebruikmakend van uitgebreid vrijwilligersnetwerk

Ziet mogelijkheden in Debre Markos tot verwerving van grond voor TTAF

Wij hebben haar gepolst of TTAF wat zou zijn wanneer zij daaraan gaat trekken in Debre Markos. Staat er positief in. Geen verdere vervolgstappen overeengekomen. Albert houdt contact.

’s Middags een bezoek gebracht aan het Nordic Medical Centre. Een prachtige kliniek opgezet door Noren. Deze kliniek wordt geleid door Dr. Kjell Magne Kiplesund. Dr. Kjell woont en werkt al meer dan 20 jaar in Ethiopië. Goed gesprek gehad, de mogelijkheden besproken om samen te gaan werken. Voldoende aanknopingspunten. Dr. Kjell staat daar voor open. Gaan we de komende tijd verder uit werken.

Tijdens deze reis was er voor Albert Fieret voldoende tijd om Ayano Burka beter te leren kennen.

Conclusie
Wat heeft deze reis ons gebracht:

  1. Besef dat we met iets groots bezig zijn. Mensen zijn in eerste instantie kritisch, maar na toelichting op de werking van het Health Centre in Kofele draait scepsis om in actief meedenken.
  2. Grootste onbekende is tijdspad,
  3. Nu duidelijkheid: eerst de investment-licence voor het Health Centre regelen, dan vervolg
  4. Momenteel 3 locaties/plaatsen in beeld: Shashamene, Debre Zeyt, Debre Markos
  5. Goed gevoel bij de reis, want grond in Shashamene gezien en ervan overtuigd geraakt van juistheid aankoopbeslissing
  6. Goede gesprekken gehad met diverse ondernemers, hierdoor uitbreiding van netwerk + creatie van tegenspraak
  7. Geen zichtbare of merkbare effecten van de noodtoestand geconstateerd. Het is nu rustig en mensen reageren in Debre Zeyt/ Addis Abeba niet bijzonder alert of angstig

Vervolgacties
Intussen is Albert begin december weer in Addis geweest en heeft gesproken met de advocaten die ons begeleiden bij de realisatie van de juridische uitdagingen. Voor een fixed price gaan zij voor ons aan het werk. Tevens hebben Albert en Ayano een tweede gesprek gehad met dr. Kjell Kiplesund. Hij heeft in dit gesprek ons van het nodige advies voorzien.

Salu komt met een businessplan om blinden en gehandicapten op te leiden. Door alle problemen is dat er nog niet. Door ISEE is Zenebe Ayele (was directeur van Hope Enterprise) gevraagd om onderzoek te doen naar de problemen bij Salu. In december is een 1e rapportage ontvangen. Daarin wordt duidelijk dat de problemen groot zijn, maar dat er wel perspectief is voor Salu.

Eind januari hoopt Pieter weer naar Ethiopië te gaan. Dan is het de bedoeling dat hij met de centrale Overheid in gesprek om onze plannen te bespreken en de voorwaarden voor een vergunning helder te krijgen.