x

Sign up for our newsletter and stay informed of the latest developments.

Voorjaarsreis 2016 - The Three Aid Foundation

Voorjaarsreis 2016
By: Tt@fbeheer
In: Mission trips
mei 2, 2016

Zaterdag 2 april
Na een reis van 21 uur zijn wij – Eline Zomer, Dirk Thienpont (voorzitter van de stichting ‘Revive for the forgotten people’ en organiseert humanitaire missies in de medisch sector), Jan van het Veld en Pieter Nieland – op zondagmorgen in Addis aangekomen. Deze reis stond in het teken van verdere kennismaking & afstemming en te delen wat en waarom we wat willen. Ayano Burko, onze vaste medewerker op locatie, begeleidde ons tijdens deze reis.

Zondag 3 april
Na een goed ontbijt hebben we samen met Messeret de kerkdienst in Debre Zeyit bezocht. Na afloop zijn we weer naar Addis gereisd waar we samen met Messeret drie nieuwe en één bestaande microfinanciering deelnemers hebben bezocht. Allemaal vrouwen die geen of onvoldoende middelen van bestaan hebben. Twee gaan een winkeltje beginnen en een gaat typische Ethiopisch witte omslagdoeken verkopen.

Debre Zeyt Blindeschool - TTAF

Maandag 4 april
Vandaag hebben we als eerste de blindenschool in Debre Zeyit bezocht waar we door de kinderen werden toegezongen en door één van de kinderen bedankt worden voor de ondersteuning. Pieter heeft een aantal van de meegenomen taststokken en Braille-alfabetten gegeven. Mr. Wondimu heeft ons rondgeleid en was er de bekende koffieceremonie. Een mooi project met een goede staf. We hebben Mr. Wondimu verteld dat hij een voorstel mag indienen voor het nieuwe schooljaar 2016 -2017.

De kliniek van Grarbet Tehadiso in Butajira
Aan de hand van een duidelijke presentatie vertelde prof. Redda wat hij deed en wat hij graag met TTAF wilde doen. We hebben in een rondleiding door de kliniek goed kunnen zien wat er allemaal gedaan wordt. We hebben afspraken gemaakt voor ondersteuning bij een nieuwe stap in de beugels door gebruik te maken kunststof waardoor de mensen ook gewone schoenen aan kunnen. Er is gesproken over het behandelen van kinderen met klompvoeten en over de toekomst van het Eye Medication project. Samen met Dirk hebben we ook gesproken over de wenselijkheid en mogelijkheid van de inzet van een specialistisch team van Belgische specialisten die moeilijke operaties uit voeren.  Interessant was ook de mogelijkheid van prof. Redda om voor zijn kliniek medische apparatuur zonder invoerrechten vanuit het buitenland in te voeren. Mogelijk kunnen we hier gebruik van maken voor de inrichting van eventuele nieuwe Health Centers. Aan het eind van de middag zijn we doorgereisd naar Shashemene waar we door Hamer (vrouw van Ayano) hartelijk welkom werden geheten in de B&B van Ayano, waar we drie nachten geslapen hebben.

Dinsdag 5 april
Vandaag zijn we in Shashemene naar de werkplaats van Salu geweest waar mensen met een visuele handicap moppen en bezems maken. Vervolgens doorgereisd naar Awassa waar we de blindenschool en een bamboe werkplaats voor mensen met HIV van Salu bezocht hebben. Bij Salu hebben we aangedrongen op andere aanpak; we willen niet wachten, maar doen wat afgesproken is. De doorlooptijd van het project ‘’Sheep Fattening’’ is te lang. In Awassa hebben we het naaiatelier van 9 dove meisjes en de meubelmakerij van dove jongens bezocht. Gelukkig was ook de doventolk aanwezig zodat we met de betrokkenen konden communiceren. Bij beide projecten hebben we gesproken over de noodzakelijke aanschaf van een extra naaimachine dan wel een zaagmachine. Twee mooie en goedlopende projecten.

Kofale elementary school
Woensdag 6 april

Deze dag hebben we twee scholen bezocht. Eerst de ‘’Kofele Elementary’’ school. We hebben een goede school gezien met een enthousiaste schoolleiding en een goede ouderparticipatie. Het nieuwe meubilair voor de bibliotheek was er nog niet maar de bibliotheek is al wel in gebruik. De boeken in de bibliotheek zijn door de ouders betaald. Daarna hebben we de Sayimana Borko school bezocht. Een heel verschil met de vorige school, want hier is dringend behoefte aan nieuwe klaslokalen maar daar wordt hard aan gewerkt.

Vervolgens terug naar Kofele waar we de Medium kliniek Faya Burka bezocht hebben. Dagelijks worden er tussen de 20-40 mensen behandeld.  Bijzonder is dat de arme mensen de behandeling niet behoeven te betalen (ongeveer 20-25% van de totale behandelingen). Ook wordt er geen enkele onderscheid gemaakt op basis van de religie. Het motto is “mensen worden gelijk behandeld”. We hebben uitvoerig met de arts gesproken. Wat kun je wél en wat kun je niet behandelen? En wat gebeurt er met patiënten die niet behandeld kunnen worden? Kan een medisch team van Revive hulp bieden om deze mensen te behandelen en ook om kennis over te dragen. De kliniek in Kofele heeft voldoende faciliteiten om operaties uit te voeren.

Kliniek Kofale apotheek - TTAF

Daarna terug naar Shashemene voor twee gesprekken. Het eerste gesprek was met Tadesse Engwida en Ms. Tadelech over het project ‘’Inclusive Education’’. We hebben daarvoor een plan inclusief kostenopgave ontvangen wat we besproken hebben. Besloten is om in september eerst met een beperkte pilotgroep te starten en op basis van de resultaten en outcome over het vervolg te beslissen. We krijgen daarvoor een nieuw plan met ook meer inzicht in huidige situatie (0-meting), de te verwachten output en outcome.

Vervolgens was er grote delegatie van Hado uit Dilla. Wij verwachten alleen de nieuwe directeur en Ayele Sime. Doel was om kennis te maken met de nieuwe manager. Er is gesproken over een nieuwe ronde ‘’Eye Medication’’. We kunnen nog geen beslissing nemen, eerst moeten de sponsoren akkoord geven. Door Hado is aangegeven dat zij graag weer een blindenschool in Dilla willen opstarten. We hebben afgesproken dat ze een plan maken voor dovenschool (op andere compound) inclusief 0-meeting en resultaten en outcome en dat nadat TTAF-financiering rond heeft Hado een plan zal maken. Planning hiervoor is oktober 2016.

Donderdag 7 april
We hebben samen met Ayano en Hamer ontbeten en daarna afscheid genomen van Hamer. Ze is de afgelopen dagen een geweldige gastvrouw voor ons geweest. Een goede reis naar Addis gehad met een stop aan Langanomeer en bij de aardbeienbar genoten van heerlijke aardbeien jus, maar ook voldoende tijd over onderlinge evaluatie en overleg. In Addis zijn we direct doorgereden naar “Hope for the Blind”. Er stond al een vrachtauto vol gemaakt mops, borstels, bezems en vloerkleden gereed om vervoerd te worden naar de diverse winkels.

Na een rondleiding hebben we tijdens een koffie ceremonie met de directie gesproken over resultaten tot nu toe en de plannen voor de komen maanden. Belangrijkste was het daadwerkelijk openen van eindgebruikers shop om de hoek. Hiermee willen ze hun omzet significant vergroten. We hebben het voorstel daarvoor besproken en afgesproken dat ze een iets aangepast voorstel sturen wat we volgende week willen accorderen zodat de shop snel kan starten. Daar naast de opleidingen “Change the Game” en ‘’Capacity Building’’ besproken. Plan is om deze in 2e helft 2016 op te gaan pakken.

Vrijdag 8 april
De laatste dag begonnen met een bezoek aan een tandartskliniek. Er wordt voor ons een offerte gemaakt voor een complete tandartspraktijkinrichting voor de kliniek in Kofele. Ook wil deze tandarts assisteren met zoeken van een tandarts en het opleiden en coach van de staf. Daarna stond er een bezoek in het kader van microkrediet op het programma. Een laborante heeft zich ingezet om voor zes vrouwen zonder toekomst een naaiatelier op te richten. Deze dame is in staat de dames op te leiden als kleermakerster. Het bijzondere is dat het zes individuele microkredieten betreft waarbij gezamenlijk het atelier en de machines worden aangeschaft. Een mooi en geweldig initiatief.

Aan het eind van de dag hadden we nog een informatief gesprek met mr. Fikreyesus Gashaw, de broer van Mulu Gashaw, over de voortgang van de vergunningen voor de Health Centre in Debre Markos. Het ziet ernaar uit dat alle benodigde papieren met 2 weken gereed zijn zodat er mogelijk op korte termijn begonnen kan worden.

TTAF microkrediet - dove naaisters en doventolk

We hebben als team (Pieter, Eline, Jan en zeker ook Dirk) een geweldige trip gehad waar naast alle TTAF gespreken ook veel hebben uitgewisseld over de mogelijk gezamenlijk toekomst van TTAF en Revive. Dit zal zeker in de komende weken een vervolg krijgen. Eerst in een gezamenlijk op te stellen masterplan.Ook hebben we veel gezamenlijke gesprekken gevoerd over het hoe en waarom van onze (persoonlijke) drive, maar ook over ons gezamenlijk geloof in Jezus Christus onze opgestane Heer.

We voelden sterk dat we Gods handen en lichtdragers mogen zijn voor de arme mede mensen in Ethiopië. Iets waar je verwonderd stil van wordt en alleen Jezus kunt danken en aanbidden. Halleluja.