x

Sign up for our newsletter and stay informed of the latest developments.

Geschiedenis - The Three Aid Foundation

TTAF is een Nederlandse stichting, gevestigd te Barneveld, opgericht in 2003. De doelstelling van TTAF is om mensen ‘self supporting’ te maken in landen waar dat moeilijk is. De stichting laat zich inspireren door de parabel van de barmhartige Samaritaan: geef medische zorg en help mensen zelfstandig een inkomen te generen.

 Doelstelling en werkwijze van TTAF

De stichting richt zich op mensen aan de onderkant van de samenleving, ongeacht levensovertuiging. De stichting draagt bij aan de waardigheid van het leven voor mensen die zonder dat extra steuntje in de rug, deze waardigheid moeten missen.

De doelstelling van TTAF is daarbij niet om permanent financiële hulp te bieden. Met andere woorden:  TTAF wil geen vissen uitdelen en ook geen hengels. TTAF wil zorgen dat mensen zelf hun hengel kunnen maken. Mede daarom is de hulp vanuit TTAF project-gestuurd.

Vanuit de historie van TTAF ligt de focus van de stichting met name op blinden en slechtzienden in Ethiopië. Van dit land is intussen voldoende kennis aanwezig en daarnaast heeft TTAF een redelijk omvangrijk netwerk van betrouwbare partners.

In Nederland heeft TTAF verschillende goede contacten met gemeenschappelijke stichtingen. Eén hiervan is de Stichting ISEE uit Urk (www.isee-urk.nl), waarmee TTAF verschillende projecten samen doet. De basis voor deze projectsamenwerking is een gedeelde visie op hulp aan de medemens.

Daarnaast werkt TTAF samen met Revive (www.revivevzw.com), een Belgische vereniging zonder winstoogmerk, die enthousiaste medici faciliteert om in landen als Ethiopië en Madagaskar hun kennis en ervaring in te zetten om medische hulp bij de armsten in de maatschappij te geven. De contactpersoon van deze vereniging is de heer Thienpont, met wie TTAF een uitstekende werkrelatie heeft. Daarnaast werken de heer Thienpont en TTAF nauw samen om de doelstelling van TTAF ten aanzien van de klinieken te  verwezenlijken.

Naast deze stichtingen heeft TTAF meer dan incidentele relaties met Stichting Double Harvest en Stichting Edukans.

Projecten

TTAF richt zich tot heden op een drietal kerngebieden:

  1. Medische zorg
  2. Inkomensontwikkeling
  3. Onderwijs