> Onderwijs > Blinde kinderen braille leren

Blinde kinderen braille leren

In Ethiopië leven ruim 1,25 miljoen mensen die blind zijn. Mensen met een visuele beperking behoren in Ethiopië tot de meest achtergestelde groepen in sociale en in economische zin. Het opleidingsniveau is laag en deze mensen hebben vaak een gebrek aan zelfvertrouwen doordat ze maken hebben met stigma, vooroordelen en afwijzing. Ongeveer 80% van de blinden kan niet deelnemen aan economische activiteiten en hebben geen inkomen.

Veel blinde kinderen in Ethiopië gaan niet naar school. Ouders zien een blind kind als een schande; het wordt niet zelden geïnterpreteerd als een straf van God. De meeste van deze kinderen komen vaak de hut of het huis niet uit. Als gevolg van dit sociaal isolement verdampt hun toekomstperspectief en zijn ze in feite kansloos.

In 2007 is TTAF gestart met een eerste school voor de blinde kinderen. Ondanks de handicap niets te kunnen zien, hebben deze kinderen plezier, leren ze braille en sociale vaardigheden. Wanneer de leerlingen twee jaar onderwijs op deze school hebben gevolgd, zijn ze klaar voor het reguliere onderwijs. Uit evaluaties blijkt dat de blinde kinderen binnen het normale onderwijs erg goed functioneren en zelfs tot de besten van de klas horen. Daarmee is hun achterstand helemaal ingelopen: ze hebben dezelfde kansen als kinderen die wél kunnen zien. De (blinde) directeur Wondimu Asfaw probeert ook de gemeenschap duidelijk te maken dat blinden en slechtzienden er gewoon bij horen en alle rechten en kansen hebben.

Aanvullend wordt de gemeenschap ook duidelijk gemaakt dat blinden en slechtzienden er gewoon bij horen en alle rechten en kansen hebben als die degenen die wél kunnen zien.

Momenteel ondersteunt TTAF nu twee scholen voor blinde kinderen waarbij elke school ongeveer 10 kinderen in het eerste jaar en 10 kinderen in het tweede jaar hebben.© Copyright 2024 Stichting TTAF | Privacy policy | Disclaimer