> Onderwijs > Voorgezet onderwijs voor blinde kinderen

Voorgezet onderwijs voor blinde kinderen

Blinde kinderen in Ethiopië

In Ethiopië leven ruim 1,25 miljoen mensen die blind zijn. Mensen met een visuele beperking behoren in Ethiopië tot de meest achtergestelde groepen in sociale en in economische zin. Het opleidingsniveau is laag en deze mensen hebben vaak een gebrek aan zelfvertrouwen doordat ze maken hebben met stigma, vooroordelen en afwijzing. Ongeveer 80% van de blinden kan niet deelnemen aan economische activiteiten en hebben geen inkomen.

Meer dan 90% van de blinde kinderen in Ethiopië gaan niet naar school. Ouders zien een blind kind als een schande; het wordt niet zelden geïnterpreteerd als een straf van God. De meeste van deze kinderen komen vaak de hut of het huis niet uit. Als gevolg van dit sociaal isolement verdampt hun toekomstperspectief en zijn ze in feite kansloos.

TTAF

In 2007 is TTAF gestart met een eerste school voor de blinde kinderen. Ondanks de handicap niets te kunnen zien, hebben deze kinderen plezier, leren ze braille en sociale vaardigheden. Wanneer de leerlingen twee jaar onderwijs op deze school hebben gevolgd, zijn ze klaar voor het reguliere onderwijs.

Uit evaluaties blijkt dat de blinde kinderen binnen het normale onderwijs erg goed functioneren en zelfs tot de besten van de klas horen. Daarmee is hun achterstand helemaal ingelopen: ze hebben dezelfde kansen als kinderen die wél kunnen zien.

Aanvullend wordt de gemeenschap ook duidelijk gemaakt dat blinden en slechtzienden er gewoon bij horen en alle rechten en kansen hebben als die degenen die wél kunnen zien.

Momenteel ondersteunt TTAF nu twee scholen voor blinde kinderen waarbij elke school ongeveer 10 kinderen in het eerste jaar en 10 kinderen in het tweede jaar hebben.

TTAF wil graag dat meer blinde kinderen onderwijs kunnen volgen.

Nagedacht is hoe dit kan worden bereikt. Als aangegeven zijn de ervaringen met scholen voor blinde kinderen positief. Echter voor blinde kinderen in de meer afgelegen gebieden, is de toegang voor deze scholen vrijwel niet aanwezig. Ook de blinde kinderen die relatief meer in de nabijheid van deze scholen wonen moeten de kinderen in internaat. Het dagelijks halen en brengen van kinderen is geen optie. Dit maakt het allemaal duur.

TTAF ziet graag dan ook dat er ook een mogelijkheid komt dat blinde kinderen direct aan het basisonderwijs deelnemen.

De gedachte hierachter is dat niet alleen blinde kinderen in de meer afgelegen gebieden een kans op onderwijs krijgen en waarbij het in internaat plaatsen niet nodig is, maar ook dat bij succes meer basisscholen blinde kinderen de mogelijkheid op onderwijs geven.

Het mag niet vanzelfsprekend zijn dat blinde kinderen geen onderwijs volgen! Dit is zeker een ambitieuze wens. Echter dit is niet nieuw en ook Ethiopië zijn er organisaties die daar ervaring mee hebben.

Pilot en samenwerking

Om de haalbaarheid van deze wens te toetsen wil TAFF het komende jaar een pilot uitvoeren. In de afgelopen maanden heeft TTAF de nodigde contacten gelegd om de pilot ‘handen en voeten’ te geven.

© Copyright 2024 Stichting TTAF | Privacy policy | Disclaimer