> Over TTAF

Over TTAF

Stichting TTAF verstrekt materiële en immateriële hulp aan inwoners van ontwikkelingslanden. De hulp moet leiden tot zelfredzaamheid, zodat mensen uiteindelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving en een eigen inkomen verwerven. Dit wordt zo mogelijk gedaan in samenwerking met non-gouvernementele organisaties (ngo’s), hulporganisaties en plaatselijke kerken. TTAF is actief in Ethiopië.

Werkwijze

TTAF helpt individuele personen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Onze focus ligt daarbij op de meeste kwetsbaren van de samenleving. Dit doet TTAF door het bieden van medische hulp, scholing en werkgelegenheid. Het totale traject moet leiden tot zelfredzaamheid. In sommige gevallen leidt onze hulp tot een vervolgtraject.

Mensen met een handicap ontvangen specifieke hulpmiddelen. Kinderen die door extreme armoede niet naar school kunnen, worden geholpen door het totale gezinsinkomen te verbeteren. Ook worden scholen geholpen die zich inzetten voor de allerarmsten.

Het werk van TTAF bestaat uit het werven van fondsen, het selecteren van passende projecten in Ethiopië. Daarnaast brengen we projecten tot uitvoering, doen we audits, en verantwoorden we de besteding van fondsen aan gevers.

Het werk van TTAF wordt verricht door vrijwilligers. TTAF staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08119366 en is door de Belastingdienst geregistreerd als ANBI-organisatie onder nummer 8127.97.607, waardoor uw bijdragen fiscaal aftrekbaar zijn. In het kader van ons beloningenbeleid melden wij dat TTAF geen beloningen verstrekt.

De hulp

Projecten die TTAF voert, hebben zoveel mogelijk directe lijnen met de ngo of de individuele tussenpersoon. TTAF kent de mensen met wie en voor wie wordt gewerkt.

Onze hulp is nadrukkelijk gericht op zelfredzaamheid. Mensen die om welke reden dan ook niet kunnen participeren op de arbeidsmarkt ontvangen medische hulp, scholing en werkgelegenheid en daaraan gelieerde zaken.

De hulp die TTAF biedt, is voor zover mogelijk eenmalig en van korte duur. De lokale instantie voert uit en is verantwoordelijk, andere personen kunnen op uitnodiging ingeschakeld worden.

Laatste Nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief op de contactpagina en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Aanmelden
© Copyright 2024 Stichting TTAF | Privacy policy | Disclaimer