> Over TTAF > Bestuur TTAF

Bestuur TTAF

Het bestuur van TTAF bestaat uit momenteel uit 5 personen met ieder een verschillende professionele achtergrond. 

Het bestuur vergadert tenminste zes keer per jaar.

Minimaal twee keer per jaar bezoekt een delegatie van TTAF de projecten.

Bestuur

Albert Fieret, voorzitter, albert.fieret@ttaf.org | +31 (0)6 2649 4818

Herman Koudijs, penningmeester, herman.koudijs@ttaf.org 

Cathrien de Brauw, bestuurslid, cathrien.debrauw@ttaf.org | +31 (0)6 5396 2786

Henk Vergunst, bestuurslid, henk.vergunst@ttaf.org  

Marleen Wassink, secretariaat & PR, marleen.wassink@ttaf.org

Hoofd- en nevenfuncties van bestuursleden

In het kader van ANBI-vereisten en het CBF-keurmerk volgen onderstaand de hoofd- en nevenfuncties van de bestuursleden: 

  • Albert Fieret RA RB: directeur/eigenaar JonkerFieret adviseurs/accountants B.V., bestuurslid Stichting Africa eHealth Solutions 
  • Cathrien de Brauw: oprichter en directeur van Bureau Transparante Integratie
  • dr. Henk Vergunst: uroloog in het CWZ te Nijmegen, bestuurslid Stichting Africa eHealth Solutions, lid Raad van Toezicht Hospice de Olijftak 

Projectmanagers in Ethiopië

Ayano Burka ayano.burka@ttaf.org
Zenebe Ayele zenebe.ayele@ttaf.org© Copyright 2024 Stichting TTAF | Privacy policy | Disclaimer