> Over TTAF > Bestuur TTAF

Bestuur TTAF

Het bestuur van TTAF bestaat uit momenteel uit 4 personen met ieder een verschillende professionele achtergrond. Het bestuur is op zoek naar uitbreiding van het bestuur. Gezocht wordt naar tenminste twee kandidaten met ofwel marketingkennis ofwel financiële kennis.

Het bestuur vergadert tenminste zes keer per jaar.

Minimaal twee keer per jaar bezoekt een delegatie van TTAF de projecten.

Bestuur

Albert Fieret, voorzitter albert.fieret@ttaf.org | +31 (0)6 2649 4818

Jan van het Veld, secretaris/penningmeester a.i. janvhveld@ttaf.org | +31 (0)6 2504 3409

Cathrien Brauw, bestuurslid cathrien.debrauw@ttaf.org | +31 (0)6 5396 2786

Henk Vergunst, bestuurslid henk.vergunst@ttaf.org

 

Hoofd- en nevenfuncties van bestuursleden

In het kader van ANBI-vereisten en het CBF-keurmerk volgen onderstaand de hoofd- en nevenfuncties van de bestuursleden: 

  • Jan van het Veld: Project & Quality manager bij Prodware voor Microsoft, kerkenraadslid
  • Albert Fieret RA RB: directeur/eigenaar JonkerFieret adviseurs/accountants B.V., bestuurslid Stichting Africa eHealth Solutions 
  • Cathrien de Brauw: oprichter en directeur van Bureau Transparante Integratie
  • dr. Henk Vergunst: uroloog in het CWZ te Nijmegen, bestuurslid Stichting Africa eHealth Solutions, lid Raad van Toezicht Hospice de Olijftak 

Projectmanagers in Ethiopië

Ayano Burka ayano.burka@ttaf.org
Zenebe Ayele zenebe.ayele@ttaf.org

Meseret Baye (gericht op microfinanciering)

Projectcoördinatoren

Eline Zomer eline.zomer@ttaf.org
Dirk Thienpont dirk.thienpont@ttaf.org

© Copyright 2019 Stichting TTAF | Privacy policy | Disclaimer