> Over TTAF > Geschiedenis TTAF

Geschiedenis TTAF

TTAF is een Nederlandse stichting, gevestigd te Barneveld, opgericht in 2003. De doelstelling van TTAF is om mensen ‘self supporting’ te maken in landen waar dat moeilijk is. De stichting laat zich inspireren door de parabel van de barmhartige Samaritaan: geef medische zorg en help mensen zelfstandig een inkomen te generen.

Doelstelling en werkwijze van TTAF

De stichting richt zich op mensen aan de onderkant van de samenleving, ongeacht levensovertuiging. De stichting draagt bij aan de waardigheid van het leven voor mensen die zonder dat extra steuntje in de rug, deze waardigheid moeten missen.

De doelstelling van TTAF is daarbij niet om permanent financiële hulp te bieden. Met andere woorden: TTAF wil geen vissen uitdelen en ook geen hengels. TTAF wil zorgen dat mensen zelf hun hengel kunnen maken. Mede daarom is de hulp vanuit TTAF project-gestuurd.

Vanuit de historie van TTAF ligt de focus van de stichting met name op blinden en slechtzienden in Ethiopië. Van dit land is intussen voldoende kennis aanwezig en daarnaast heeft TTAF een redelijk omvangrijk netwerk van betrouwbare partners.

© Copyright 2024 Stichting TTAF | Privacy policy | Disclaimer