> Over TTAF > Partners TTAF

Partners TTAF

Samenwerkingspartners geven TTAF impuls

TTAF werkt samen met Double Harvest, EdukansICCOKerk in Actie en ISEE. Initiatiefnemers van projecten voor ontwikkelingssamenwerking kunnen bij deze partners terecht voor advies, uitbreiding van hun netwerk, expertise en financiële steun. Een belangrijke impuls, waarmee TTAF nóg slagvaardiger te werk kan gaan!

© Copyright 2024 Stichting TTAF | Privacy policy | Disclaimer