> Privacy statement

Privacy statement

Hoe gaan wij om met jouw gegevens?

In het gebruik van de website www.ttaf.org kan gevraagd worden om persoonsgegevens in te vullen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het invullen van het contactformulier of wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief. Wij kunnen ons voorstellen dat je daar als bezoeker moeite mee kunt hebben. We leggen daarom graag uit waar we je gegevens voor nodig hebben en hoe wij hiermee omgaan.

TTAF houdt algemene bezoekgegevens bij van de website www.ttaf.org, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Dit doen we om de inrichting van onze website zo goed mogelijk op jou als bezoeker af te stemmen.

Als je onze website gebruikt, worden cookies op je computer gezet en we vinden het belangrijk dat je weet hoe we hier mee omgaan.Heel veel websites maken gebruik van cookies, deze maken het gebruik van een site gemakkelijker. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Het bevat gegevens die je op de website invoert. Een cookie kan geen virussen bevatten.

Bescherming persoonsgegevens

TTAF gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens, wij verkopen of geven jouw gegevens niet aan anderen.

TTAF heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verkrijging/verwerking. Deze maatregelen garanderen een beveiligingsniveau dat past bij de grootte en aard van onze stichting in combinatie met de soort gegevens die je achterlaat. We houden ons in alle gevallen aan de wet, en dus ook aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft ook het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid wat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de door u verstrekte persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar privacy@ttaf.org

Wijzigingen Privacy statement

TTAF heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Controleer daarom regelmatig deze pagina voor het privacy beleid van Stichting TTAF.

Versie 28 mei 2018.

Vragen over je privacy?

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op via info@ttaf.org

© Copyright 2024 Stichting TTAF | Privacy policy | Disclaimer