> Steun TTAF > ANBI informatie stichting TTAF

ANBI informatie stichting TTAF

ANBI-keurmerk en CBF-keurmerk

De Belastingdienst heeft Stichting The Three Aid Foundation per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan The Three Aid Foundation kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting binnen de daarvoor geldende regels. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

TTAF heeft geen winstoogmerk en geeft geen beloning aan de bestuursleden. Wel kunnen zij onkosten declareren. Wij doen er alles aan om onze bestuurskosten zo laag mogelijk te houden zodat het geld van onze donateurs en sponsoren ook echt bij de mensen terecht komt.

Sinds 1 juni 2019 heeft onze stichting het CBF-keurmerk.

IBAN: NL61 RABO 0385 5978 19
BIC: RABONL2U
Kamer van Koophandel: 08119366
Fiscaal nummer: ANBI 8127.97.607

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013

 

Statuten van de stichting

De stichting is opgericht op 17 oktober 2003 en op 5 januari 2017 zijn de statuten herzien en in lijn gebracht met de geldende regelgeving voor ANBI-organisaties. De notariële akte van de statutenwijziging is hier te downloaden.

Overige documenten en informatie

Naast de statuten zijn de volgende documenten van belang voor het juist besturen van de stichting. Het gaat om het beleidsplan 2019-2022 en de handleiding hoe we omgaan met tegenstrijdige belangen. Daarnaast wil TTAF voor de bestuursleden en de medewerkers in Ethiopie een veilige werkomgeving bieden. Met onze integriteitscode hebben we normen gesteld aan ons functioneren. De door het bestuur aangestelde vertrouwenspersoon is Peter Oudshoorn. Hij is te bereiken via info@oudshoorn-consultants.nl of 0610942397. Voor zaken rondom integriteit verwijzen wij ook naar het Huis voor Klokkenluiders.

© Copyright 2024 Stichting TTAF | Privacy policy | Disclaimer